Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Links


Algemeen

  • Aan de slag

Op deze site vind je een overzicht van de voordelen en premies waarop jij en jouw huidige of toekomstige werkgever recht hebben.

  • Diversiteit.be

De website van het Federaal migratiecentrum en van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

  • Generatiebril

Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril waardoor we naar werken kijken.

  • Het ervaringsbewijs

Hier vind je alle informatie over het ervaringsbewijs.

  • Job- en taalcoaching

Zoekt je extra ondersteuning bij de inwerking van je nieuw personeel? Schakel een jobcoach in en ga voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling!

  • Leeftijd en diversiteit

Website van de federale overheid met informatie over maatregelen om de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor kansengroepen te bevorderen.

  • Rijksdienst voor arbeidsvoorzieining

Informatie over loopbaanonderbreking, tijdskrediet, premies ...

  • Talentontwikkelaar

Website met informatie (praktische instrumenten, praktijkvoorbeelden, maatregelen) over thema’s zoals ‘Werving, selectie en onthaal’, ‘Langer en met goesting’ .

  • VDAB

Website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

  • Werk dat ik wil

Op deze site vindt iedereen snel en eenvoudig loopbaanbegeleiding in de buurt.

  • Werk.be

Website van de Vlaamse overheid met informatie over werk zoeken, je loopbaan en opleidingsmogelijkheden.


Competenties aanscherpen

  • Competentiebeleid

Een site, ontwikkeld door de Vlaamse overheid, die bedrijven wil inspireren met praktische tools, instrumenten, methodieken en goede praktijkvoorbeelden.

  • Competentiemanagement in de social profit

Op deze site vind je informatie over het werken met competenties en competentiemanagement in de socialprofitsector.

  • Word wat je wil!

Je vindt hier een uitgebreid overzicht van cursussen en opleidingen voor volwassenen in Vlaanderen.


Initiatiefnemers van de website

  • FE.BI vzw

Website van de Vereniging van Federale en Bicommunautaire Fondsen van de non-profit sector.

  • VIVO vzw

Website van het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social profit.

  • VSPF vzw

Website van de Vlaamse social profitfondsen.


Initiatieven naar oudere werknemers

  • Het Ervaringsfonds

Het Ervaringsfonds is er op gericht oudere werknemers langer op de arbeidsmarkt te houden en ondersteunt hiertoe bedrijven en sectoren.

  • Jobkanaal

Jobkanaal is een gratis wervingsinstrument voor werkgevers die graag kandidaten uit kansengroepen willen rekruteren.

  • Langer met goesting aan de slag

Bijdragen van de studiedag georganiseerd op 4 februari 2015 door het Vlaams Welzijnsverbond, Acerta, HRwijs, IDEWE en VOCA training en consult.

  • Werkgoesting in KMO's

Dit project helpt bedrijven bij het ontwikkelen en realiseren van een gezond leeftijdsbewust personeels- en organisatiebeleid.


Instrumenten

  • HR toolbox

Nederlandse website met testen die zowel individuen als organisaties helpen om de juiste keuzes te maken in hun personeelsbeleid.


Internationaal

  • Expertisecentrum Leeftijd

Nederlandse website van het Expertisecentrum LEEFtijd, een gespecialiseerd adviesbureau voor vraagstukken over leeftijd en levensloop in Nederland.