Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Leeftijd in de social profit: een uitdaging

De leeftijdspiramide van de Belgische bevolking liegt er niet om: de bevolking vergrijst en er zijn minder jongeren om deze ervaren werknemers te vervangen. De social profit ontsnapt niet aan deze trend. De veroudering van de beroepsbevolking is vaak de directe aanleiding om na te denken over de invloed van leeftijd op het werk.

Ook HRM-deskundigen hechten meer en meer belang aan de factor leeftijd. Dit resulteerde in het idee van een levensfasebeleid of leeftijdsbewust personeelsbeleid. Een beleid met aandacht voor werknemers van alle leeftijden, waarbij mensen zich gewaardeerd voelen en competenties professioneel gemanaged worden.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid?!?

Voor deze website over leeftijd in de social profit gebruiken we de volgende definitie:

“Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is een beleid gericht op het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele medewerkers in alle leeftijdscategorieën op korte en lange termijn, rekening houden met veranderende mogelijkheden en behoeften.” (Langendoen, 1998)

Met een leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt bijvoorbeeld vermeden dat alle ervaring in de organisatie verloren gaat wanneer ervaren werknemers op pensioen gaan. In zo’n beleid wordt best ook rekening gehouden met de situatie van jongere werknemers. Jonge gezinnen vragen om meer flexibiliteit, mensen met oudere ouders hebben even tijd voor hen nodig of iemand wil een jaartje op wereldreis.

Aan de slag met deze website

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is dus een vlag die vele ladingen dekt. Of je nu werknemer of werkgever bent, je werd ongetwijfeld al geconfronteerd met deze thematiek. Een collega met een schat aan ervaring die op pensioen ging, een werknemer die plots tijdskrediet vraagt om voor familie te zorgen of de uitdaging om deel uit te maken van een gemengd team.

We zetten ook boeiende praktijkverhalen en handige instrumenten in de kijker.

Werknemer in de social profit? Werkgever in de social profit?

Wil je voor je ziek familielid zorgen, maar weet je niet welk soort verlof je ervoor moet aanvragen?

Wil je weten of je vanaf een bepaalde leeftijd recht hebt op arbeidsduurvermindering of extra verlofdagen?

Zoek je tips om je werkgever attent te maken op het belang van een leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Geprikkeld? Dompel je onder in onze website!

Heb je al plannen voor de kennisoverdracht van je boekhouder die op pensioen gaat?

Heb je al eens gedacht aan het systeem van jobrotatie om te vermijden dat je werknemers vastroesten?

Welke knelpunten kan je verwachten binnen 10 jaar? En hoe kan je hier een (pro-)actief beleid voor uitstippelen?

Nieuwsgierig? Laat je inspireren!

naar boven