Leeftijdsbewust personeelsbeleid

een zachte landing na een lange vlucht

Landingsbaan

Als je als 50-plusser graag wat minder uren wil werken, dan kan je hiervoor halftijds of 1/5e tijdskrediet aanvragen. Dat heet een landingsbaan. Je mag in dit stelsel blijven werken tot aan je pensioen.

Naast een onderbrekingsuitkering van de RVA, kan je hiervoor ook een aanmoedigingspremie krijgen. De Vlaamse overheid vergoedt dan deels de uren die je minder werkt.

Meer info nodig?

  • over het hoe & wat van de landingsbaan kan je terecht bij het onderdeel tijdskrediet
  • hoe de landingsbaan in jouw sector wordt georganiseerd, vind je in de rubriek “Leeftijdsgebonden verlof".

Mentorschap

Als je als 50-plusser kiest voor een halftijdse landingsbaan, kan je dit combineren met een taak als mentor van nieuwe werknemers. Op die manier kan je je ervaring doorgeven aan één of meerdere nieuwkomers. Je begeleidt en ondersteunt ze tot ze maximum 1 jaar in dienst zijn.

Informeer hierover bij de personeelsdienst van je werkgever of vraag het na bij de vakbondsvertegenwoordiging van je organisatie.  Zo weet je op maat waar je recht op hebt.