Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Jouw recht op verlof tijdens je hele loopbaan

In alle socialprofitsectoren krijg je meer verlof naarmate je ouder wordt. Hoeveel en op welke leeftijd is voor elke sector verschillend. Een aantal sectoren nemen daarnaast nog andere maatregelen. Vooral in verband met het einde van je loopbaan.

Dit alles is wettelijk vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten, ook wel caos genoemd. Zon cao is een verzameling afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Ze vormen een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst.

 De mate waarin je verlof krijgt varieert van sector tot sector. We raden je aan om contact op te nemen met de personeelsdienst van je organisatie of met een vertegenwoordiger van de vakbond.  

Op deze website kan je zoeken naar de CAO's voor jou sector.


naar boven