Leeftijdsbewust personeelsbeleid

laat zien wat je in mars hebt


Of je nu aan het werk bent, voor het huishouden zorgt of een hobby beoefent: leren doe je altijd. Je kan al deze ervaring formaliseren, bijvoorbeeld via een EVC-procedure die leidt naar een Ervaringsbewijs of door een rol op te nemen als peter of mentor.

Eens actief in de social profit als werknemer, vrijwilliger of stagiair, zijn er opleidingsmogelijkheden om door te stromen naar bepaalde beroepen.

EVC - EVK  • Wat is EVC-EVK?

EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het erkennen van wat mensen geleerd hebben ongeacht waar en wanneer.

EVC beoogt met andere woorden de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school, maar ook niet-formele of informele leeromgevingen zoals de werkplaats of thuis. Het instrument EVC brengt de kennis en kunde in beeld die mensen op een bepaald moment hebben.

EVK staat voor Eerder/Elders Verworven Kwalificaties. Het gaat over de competenties die bekrachtigd zijn met een studiebewijs. Dus elk binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.

  • Waarom EVC?

EBAls je de EVC-procedure doorloopt, kan dit beloond worden met een Ervaringsbewijs. Het Ervaringsbewijs is een formeel bewijs van bekwaamheid. Dit bewijs versterkt je positie op de arbeidsmarkt en zorgt voor verkorte opleidingstrajecten. Het bezorgt je ook een extra troef bij het solliciteren of zelfs doorgroeimogelijkheden.  

  • Op weg naar een Ervaringsbewijs

Voor volgende socialprofitberoepen kan je al een Ervaringsbewijs behalen:
- arbeidsconsulent
- assistent-podiumtechnicus
- begeleider buitenschoolse kinderopvang
- monitor/begeleider beschutte en sociale werkplaatsen

- poetshulp
- podiumtechnicus
- podiumtechnicus beeld
- podiumtechnicus geluid
- podiumtechnicus licht
- sociaal tolk
- toneelmeester

Om je vaardighedne als mentor of peter aan te tonen, is er het ervaringsbewijs 'opleider-begeleiderin bedrijven en organisaties'.


Welke stappen je moet doorlopen om dit bewijs op zak te hebben, vind je op de website van het Ervaringsbewijs.

Heb je geen diploma? Een ervaringsbewijs toont zwart op wit aan dat je je beroep onder de knie hebt.


Peterschap

Ben je door de wol geverfd? Je ziet het wel zitten je ervaring en kennis te delen met een nieuwe collega? Dan is de rol van peter misschien wel iets voor jou.

Als peter neem je meerdere rollen op. Een peter fungeert als instructeur, vraagbaak, raadgever, beschermer, netwerker, organisatietolk, collega, vriend, …tn_Medewerker_personeelsdienst_06

Het is belangrijk dat je de nodige formele kennis bezit en kan overbrengen. Minstens even essentieel is dat je een nieuwe collega ook van informele zaken op de hoogte brengt. Hoe verloopt de middagpauze, wanneer wordt er getrakteerd, moet je iedereen begroeten als je 's morgens toekomt... Het zijn zaken die ervoor zorgen dat een nieuwe collega vlug meedraait.

Veel hangt af van de cultuur in jouw organisatie. Wordt er überhaupt voor peterschap gekozen en zo ja, voor welke vorm. Dit wordt ook duidelijk in de gekozen benaming voor de rol van peter: peter/meter, mentor, coach, werkervaringscoach …

Staat jouw organisatie open voor het idee van peterschap? Aarzel dan niet om het thema ter sprake te brengen. Neem ook eens een kijkje in het themadossier over peterschap op deze website. 

Mentorschap

Zie je jezelf wel als mentor van een stagiair uit het secundair onderwijs, een leerjongere of een leerkracht tijdens zijn praktijkstage? Maak ook je werkgever enthousiast en wijs hem erop dat hij onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de RSZ-bijdrage kan krijgen. 

Meer info vind je op de site van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.


Als je specifiek als 50-plusser de taak van peterschap wil opnemen, dan kan dit in een officieel kader. Voorwaarde is wel dat je kiest voor een systeem van halftijdse landingsbaan.

Meer info vind je onder de rubriek Afbouwen?naar boven