Leeftijdsbewust personeelsbeleid

verlofdagen gelinkt aan leeftijd

In alle socialprofitsectoren krijgen werknemers meer verlof naarmate ze ouder worden. Hoeveel extra verlofdagen en op welke leeftijd is voor elke sector verschillend. Een aantal sectoren nemen daarnaast nog andere maatregelen. Vooral in verband met het einde van de loopbaan.

Dit alles is wettelijk vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten, ook wel caos genoemd. Zon cao is een verzameling afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Ze vormen een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst.

Bekijk als werkgever in de private sector  de verschillende cao's  in de sector waar jouw organisatie toe behoort.