Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Age does matter

Leeftijdsbewust personeelsbeleid verhoudt zich niet als een drijvend eiland tot de rest van het personeelsbeleid. Een goed leeftijdsbeleid zit verweven in het globaal personeelsbeleid. Bekijk HRM acties of HRM-gerelateerde problemen (ook) door een leeftijdsbril.

Merk je verschillen in visie of waarden in een bepaald team, check dan of je een link ziet met de leeftijd van je werknemers.

Denk je eraan om een peterschapssysteem op te zetten, overweeg dan of het net geen of net wel een goede zet zou zijn het peterschap toe te kennen aan oudere werknemers.

Leeftijd kan een rol spelen bij de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers.

Bekijk bij feiten en cijfers uit de social profit ook de resultaten van het onderzoek van Sd Worx rond instroom, doorstroom en uitstroom.

Vind hier een concreet stappenplan om je leeftijdsbeleid te integreren in je personeelsbeleid.